Boomverzorging

Bomen dwingen respect af. Met hun omvang, hun leeftijd en hun prestaties. Ze geven karakter, beschutting en zuurstof aan onze directe leefomgeving. Daarom verdienen bomen in iedere leeftijdfase onze aandacht en optimale zorg.

Visser Tuinen is gespecialiseerd in boomverzorging tijdens alle leeftijdfases van een boom: van planten tot snoeien en kappen.

Onze dienstverlening omvat: 

Visser Tuinen is Groenkeur gecertificeerd en lid van de Kennisvereniging voor Boomverzorgers (KPB). Onze boomcontroles worden uitgevoerd door onze European Tree Worker (ETW) Peter van Leeuwen.

IMG 3598            IMG 3590            IMG 3639            IMG 3634

Boomcontrole

Als boomeigenaar heeft u zorgplicht. Dit betekent dat u verplicht bent uw bomen goed te verzorgen. En regelmatig, systematisch en op deskundige wijze te laten beoordelen op het gevaar van afbreken of omvallen. Alleen als u kunt aantonen aan uw zorgplicht te hebben voldaan, bent u niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door afgebroken takken en omgewaaide bomen.

Een onafhankelijke, tijdige en deskundige controle van uw bomen kan dus u veel problemen besparen. Visser Tuinen voert deze controles uit volgens de methode Visual Tree Assessment (VTA). Onze gecertificeerde bomenspecialisten controleren uw bomen op mechanische en biologische afwijkingen die stabiliteitsproblemen kunnen veroorzaken. Van iedere VTA-controle ontvangt u een rapportage. Voor bomen met een verhoogd schaderisico kunnen wij desgewenst een onderhoudsplan opstellen en uitvoeren. Met de VTA-rapportages en onderhoudsplannen kunt u aantonen aan uw zorgplicht voldaan te hebben. En dat is een hele zorg minder. 

Boomverzorging en -aanplant

Jonge bomen kunnen zich met behulp van professionele aanplanting en begeleidingssnoei evenwichtig ontwikkelen tot volwassen bomen.

Volwassen bomen hebben regelmatig onderhoud nodig om ontwikkelingsproblemen te voorkomen of tijdig bij te sturen.

Monumentale bomen hebben extra zorg nodig, zeker als de stabiliteit van de bomen achteruit gaat is een regelmatige inspectie en onderhoud noodzakelijk.

Zo verdient iedere boom in iedere levensfase zijn eigen begeleiding. Visser Tuinen heeft gespecialiseerde boomverzorgers in dienst die deze begeleiding met kennis, ervaring en passie op zich nemen. Met speciaal (klim)gereedschap kunnen wij ook bomen op moeilijk bereikbare plekken op een veilige manier verzorgen.

Boomverwijdering

Soms kan het niet anders en is het voor de boom en de omgeving beter als die gekapt wordt. Visser Tuinen neemt hierbij alle zorg uit uw handen. Van de boomanalyse en het regelen van een kapvergunning tot en met het veilig verwijderen van de boom zelf.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Verzorg mijn boom