Duurzaam met u

Duurzaamheid met u

Voor ons heeft duurzaamheid twee betekenissen: milieubewust en een woonleven lang. In de uitvoering van onze dienstverlening staan beide betekenissen centraal. 

Milieubewust

Wij leveren met plezier een bijdrage aan een prettige en milieubewuste omgeving. Dat doen we onder andere door bij de aanschaf en het gebruik van onze bedrijfsmiddelen (auto’s, machines) de uitstoot van schadelijke emissies tot een minimum te beperken en in onze werkwijze verspilling zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen gebruiken we zoveel mogelijk milieuvriendelijke en duurzame materialen en proberen we de biodiversiteit te vergroten. Ons doel is echter altijd om daarbij aan te sluiten op de wensen van de klant en de specifieke tuinsituatie. Hoeveel waarde hecht u aan duurzaamheid? Welke bomen en struiken passen het beste in uw tuin? Biedt de ondergrond van zichzelf voldoende voeding? Welke bestrating is geschikt voor de ondergrond? Kan het gazon ingezaaid worden of moeten er graszoden gebruikt worden? Het gebruik van de juiste, duurzame materialen op de juiste plek in de tuin is in iedere situatie anders. Graag adviseren we u persoonlijk over de meest duurzame oplossingen voor in uw tuin.

Carbon FootprintEen woonleven lang

Het laten ontwerpen en/of aanleggen van uw tuin is een investering op zich. Een investering waar u in onze optiek een woonleven lang plezier van moet hebben. Om dat te waar te kunnen maken, gaan wij ervoor om uw tuin:

1. Naadloos aan te laten sluiten op uw wensen en woonsituatie;
2. In harmonie te brengen met uw woonomgeving;
3. In te richten met duurzame materialen en planten die volledig tot hun recht komen;
4. Evenwichtig in te delen: functionaliteit, vormgeving en kleurgebruik zijn in balans;
5. Professioneel en kwalitatief goed te onderhouden.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit de ingrediënten zijn die voor de duurzaamheid van uw tuin het verschil maken. En ervoor zorgen dat u iedere dag van uw tuin kunt genieten. Een woonleven lang.

Denk duurzaam met ons mee