Maarten van den Bergh, een trouwe medewerker van ons bedrijf is als vrijwilliger tijdens zijn favoriete Kindervakantie spelen in Ter Aar zo ongelukkig ten val gekomen dat hij een hoge dwarslaesie heeft opgelopen en voor de rest van zijn leven rolstoelafhankelijk is geworden.

Momenteel is Maarten druk aan het revalideren in De Hoogstraat in Utrecht, hiernaast staan hem nog een aantal operaties te wachten. 
Zijn grote wens is om straks in zijn net voor zijn val betrokken appartement weer te gaan wonen, echter zijn hier heel wat aanpassingen voor nodig die veel geld kosten, echter de WMO vergoedt hiervan maar een klein gedeelte waardoor dit niet gaat lukken zonder hulp.

Een aantal collega’s en vrienden van Maarten heeft het fantastische initiatief genomen om hier een crowfunding actie voor op te zetten. Echter door het Corona Virus kunnen veel geplande acties geen doorgang vinden waardoor het niet mee valt om aan voldoende middelen te komen.

Wil jij Maarten helpen door een donatie te doen? Dat kan via www.helpmaartennaarhuis.nl of rechtstreeks op NL 08 RABO 0352 4863 68 t.n.v. Stichting Help Maarten naar Huis!