In de afgelopen tijd is de wereld langzaam maar zeker in de greep gekomen van het Coronavirus.

We bevinden ons in een bizarre situatie die voor zowel u als ons nieuw is. Ook wij volgen natuurlijk continu de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus.

 

Gezien het onvoorspelbare karakter van deze situatie hebben we onze dagelijkse bedrijfsvoering zo veel mogelijk aangepast.

Wij volgen hierin de adviezen van de GGD en het RIVM. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze werkzaamheden.

Wij doen er alles aan doen om onze medewerkers veilig en gezond te laten werken. Onze medewerkers volgen de (hygiëne)regels op zoals die zijn opgesteld door het RIVM.

 Maatregelen Coronavirus

Onze medewerkers blijven thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en vermijden directe sociale contacten en blijven op gepaste afstand.

Ook zijn de aanvangswerktijden verspreid waardoor contact met meerdere collega’s tegelijkertijd vermeden wordt.

Waar mogelijk werken collega’s thuis. Er zijn ook collega’s die thuis blijven vanwege, bijvoorbeeld, opvang kinderen en eventuele gezondheidsklachten.

Mogelijkerwijs laat een reactie van onze kant wat langer op zich wachten als gevolg van deze gewijzigde bezetting. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Mede ook zorgwekkend is dat sommige leveranties van materialen stagneren dan wel helemaal gestopt zijn. Dit zou ook kunnen betekenen dat eerdere gemaakte afspraken in een ander daglicht kunnen komen te staan. De komende tijd zullen wij, indien nodig, hiervoor individuele afspraken maken.

 

Normaal gesproken geven wij de voorkeur aan persoonlijk contact bij de mensen thuis of bij ons op het bedrijf. Gezien de huidige situatie trachten wij zoveel mogelijk telefonisch en per mail te behandelen.

 

Mocht er aan uw kant twijfel zijn over het laten doorgaan van reeds gemaakte afspraken voor tuinwerkzaamheden dan vernemen we dat graag van u. Mogelijkerwijs heeft u zelf gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het virus. Wij gaan er dan vanuit dat u dit op voorhand laat weten.  We zullen dan waar nodig een passende oplossing zoeken. Veiligheid voor u en anderen staat voorop in deze situatie.

 

Heeft u nog vragen?

 

Neem dan contact op met ons via info@vissertuinen.nl of telefonisch via 071-3315434.

 

Wij danken u voor uw begrip.

 

Visser Tuinen